No curso 2018/2019 o CIFP Manuel Antonio participou por segundo ano consecutivo no Plan Proxecta Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional a través do EDLG e do profesorado e alumnado dos ciclos FPB Cociña e Restauración e FPB Tapizaría e Cortinaxe.

O programa Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional é unha acción do Plan Proxecta, promovido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e integrado no proxecto GEOARPAD, enmarcado no programa operativo EP-INTERREG V A España-Portugal (POCTEP).

Con esta actividade o alumnado aproximouse, a través da metodoloxía do traballo por proxectos, ao coñecemento da cultura local e tradicional, promoveuse o uso da lingua galega e o interese polo patrimonio material e inmaterial, recompilouse información e documentáronse os resultados coa incorporación das TICs.

O traballo de investigación elaborado polo noso alumnado sobre o léxico tradicional galego relacionado coa hostalaría e co téxtil incorporarase ao Tesouro do léxico patrimonial galego-portugués, desenvolvido polo Instituto da Lingua Galega, onde estará a disposición de todas as persoas interesadas para a súa consulta.

O obxectivo xeral do proxecto foi afondar, desde unha perspectiva xeográfica, histórica, cultural, social, artística e etnográfica, no estudo do léxico tradicional relacionado cos oficios da hostalaría e do téxtil, máis concretamente:

  • Analizar as tradicións propias dos oficios relacionados coa hostalaría e co téxtil.
  • Recuperar vocabulario e expresións relacionadas cos oficios da hostalaría e do téxtil.
  • Promover a valoración da lingua como canle de comunicación na vida profesional.

Ademais, tamén se pretendeu que o alumnado traballase a expresión escrita e oral, a educación en valores, o traballo colaborativo e en equipo ou a interacción entre persoas de distintas idades e intereses.

O proxecto desenvolveuse en tres fases:

  1. Fase inicial: Preparación do proxecto.
  2. Fase de desenvolvemento: Recompilación de información, análise e tratamento da información obtida e desenvolvemento do proxecto.
  3. Fase de síntese: Presentación de resultados, divulgación da información xerada no proxecto e avaliación do proxecto.

Para desenvolver este proxecto empregouse a metodoloxía activa, cooperativa e interdisciplinaria de traballo por proxectos (ABP), contribuíndo a desenvolver, ademais dos contidos curriculares dos módulos profesionais, outros aspectos transversais.

Ademais, como síntese do traballo desenvolvido elaboráronse unha serie de materiais complementarios que pasarán a formar parte dos recursos específicos en lingua galega das dúas familias profesionais que participaron no proxecto: un Pequeno dicionario do téxtil e un Pequeno dicionario da hostalaría.

Plan Proxecta 2018/2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now