1/19
Que é o EDLG?

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega constitúese nos centros dependentes da Consellería de Educación para potenciar o uso da lingua galega.

O equipo ten un papel fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos programas de normalización lingüística nos centros educativos, tal e como se prevé no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.